Hopp direkte til innhold

Kurs i lokalpolitisk arbeid, Kristiansand

Vil du få gjennomslag for LHLs saker i din kommune? Da er dette kurset for deg!

4. mai

Kurs i lokalpolitisk arbeid, Kristiansand

Tid 11:30 Sted Dyreparken Hotell
kr 750,-

LHLs visjon er et bedre liv for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. Det lokale arbeidet er det mest konkrete vi gjør for denne visjonen. Hver uke møtes mennesker over hele landet til trening, turer og sosialt felleskap gjennom LHLs aktiviteter og likepersonstiltak.

I tillegg har LHL en politisk rolle. Vi skal sørge for at interessene til våre grupper ivaretas i samfunnet. Dette gjør vi gjennom politisk arbeid.

Mye av dette arbeidet foregår på nasjonalt plan. Men minst like viktig er den lokale politiske arenaen. Det er i hver enkelt kommune våre grupper bor og der de lokale prioriteringene gjøres; det er kommunestyret som bestemmer over de fleste av tilbudene vi har behov for i hverdagen.

LHL kan og bør spille en viktig rolle lokalt. Derfor skal LHL nå gjennomføre regionale kurs i lokalpolitisk arbeid, sånn at tillitsvalgte rundt om i landet kan få grunnleggende skolering i hvordan lokallag kan arbeide for medlemmenes interesser i sitt lokalsamfunn.

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om politiske beslutningsprosesser, alliansebygging, mediearbeid og hvordan man opptrer i møte med politikere. I løpet av kurset skal deltakeren gjennomføre praktiske oppgaver som skal resultere i avtale om medieoppslag og møte med politiker når man vender hjem til sin kommune.

Finnes det tiltak LHL bør få gjennomslag for i ditt lokalsamfunn? Ønsker du at ditt lokallag skal bli bedre rustet til politisk arbeid? Ønsker du å bidra til gjennomslag for LHLs medlemmer? Da håper vi du melder deg på dette kurset.

Kurset arrangeres som et lunsj-til-lunsj kurs med oppstart torsdag 4.mai kl 11.30 og avsluttes med lunsj fredag 5.mai kl 13.00. 

Søknad om plass

Kurset har begrenset antall plasser og har disse kriteriene:

  1. Deltagere fra Agder, Vestfold og Telemark fylke er prioritert på dette kurset (deltagere må helst komme seg til kursstedet samme dag som kursstart).  
  2. Først til "mølla", men oppad begrenset til to-tre deltakere fra samme lokallag.

OBS! Kurset har en egenandel på 750 kr per deltaker som hvert enkelt lokallag skal dekke.

Ved påmelding fører man inn bedriftsnavnet (LHL "lokallag"), organisasjonsnummer og adresse på lokallaget. Du finner info på din lokallagsside: 

Faktura blir tilsendt lokallagene før kursstart.

Mål

Målet er at deltagerne etter endt kurs skal ha fått grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring i hvordan man jobber med å få gjennomslag for politiske saker i kommunene. Kurset vil lære deltakerne om politiske beslutningsprosesser, alliansebygging, mediearbeid og hvordan man opptrer i møte med politikere. I løpet av kurset skal deltakeren gjennomføre praktiske oppgaver som skal resultere i avtale om medieoppslag og møte med politiker når man vender hjem til sin kommune.

Målgruppe

Tillitsvalgte i LHL som ønsker å jobbe med å få gjennomslag for LHLs saker i sin kommune.

Program

Program blir sendt ut før kurset starter

Personer

Frøydis Myrhaug Danielsen

Frøydis Myrhaug Danielsen

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
98 84 65 52
Lars Fjærli Hjetland

Lars Fjærli Hjetland

Politikk- og samfunnssjef
94 37 06 53