Hopp direkte til innhold

Likepersonkurs i Kongsberg

24. mars

Likepersonkurs i Kongsberg

Tid 10:00 Sted Quality Grand hotell

Kunne du tenke deg å gjøre en frivillig innsats for LHL Vestfold og Telemark?

Vi trenger likepersoner til likepersonstjeneste på telefon, til sykehus og behandlingsplasser og i lokallagene våre. 

Hva er en likeperson og hva er likepersontjeneste? 
En likeperson har bearbeidet egen sykdom og ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre.
En likepersontjeneste er å være tilgjengelig for andre som er i samme situasjon.

For mange vil det være godt å få snakke med noen som har opplevd noe av det samme som en selv. Mens helsepersonell gir råd og hjelp som er medisinsk og teoretisk forankret, har likepersoner erfaringsbasert kunnskap om livet som syk.

Det er forskjell på det å ha levd det, og det å ha lært det.

De som har vært i en lignende situasjon tidligere har et annet utgangspunkt for å forstå hvilke behov en pasient har. LHLs likepersonstjeneste er derfor ment som et supplement til helsevesenet. LHLs likepersoner har taushetsplikt og for å bli godkjent som likeperson må du gjennomgå et likepersonskurs og være medlem i LHL.

 

Medlemmer i LHL Vestfold og Telemark blir prioritert til dette kurset og deltakelse er gratis.

For medlemmer fra andre lokallag eller interessegrupper koster kurset kr. 750,- og vil få plass dersom det ikke fylles opp. 

Mål

for kurset er at du etter endt kurs skal være klar for likepersontjeneste enten på LHLs likepersonlinje (telefon), som likeperson på sykehus eller som kontakt for ditt lokallag. 

Målgruppe

er medlemmer i LHL

Personer

Øystein Johansen

Øystein Johansen

Styremedlem
Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56