Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Matallergi

Les mer om de vanligste matallergiene.

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Fagmiljøene ved De regionale kompetansesentrene for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer (RAAO) i de fire helseregionene har utarbeidet Praktisk veileder i håndtering av matallergi. Veilederen er ment som et oppslagsverk for alle som møter pasienter med matallergi.

Helsepersonell på alle nivåer i helsevesenet vil komme i kontakt med pasienter med matallergi. Arbeidet med veilederen har sprunget ut fra et ønske om at disse pasientene skal få en ensartet og best mulig utredning, behandling og oppfølging basert på dagens kunnskap.

Veilederen forsøker å gi en relativt kortfattet oversikt, kunnskap og praktiske råd i håndtering av pasienter med matallergi. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale anbefalinger, og er vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse arbeidsgruppen samlet har ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.

Praktisk veileder i håndtering av matallergi er utarbeidet gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de Regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet og deres tilknyttede/utnevnte ressurser og Barneavdeling for allergi og lungesykdommer ved Oslo universitetssykehus. Brukermedvirkning er ivaretatt gjennom aktiv deltakelse i utarbeidelse av veilederen fra bl.a. LHL Astma og allergi.

Last ned Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Matallergier

Mor og sønn lager mat sammen
Foto: Shutterstock

Allergivennlige oppskrifter

Her finner du gode oppskrifter uten melk, egg, gluten og nøtter.

Gå til oppskrifter