Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Hjemmehjelp etter hjerneslag

Er det behov for bistand til rengjøring i bolig, vask av klær og matlaging kan kommunen innvilge hjemmehjelp.

Er det behov for bistand til rengjøring i bolig, vask av klær og matlaging kan kommunen innvilge hjemmehjelp. Kommunen vurderer hvor mange timer som er nødvendig.

Kommunen kan kreve egenandel, men denne må ikke overstige den faktiske kostnaden kommunen har ved tjenesten.

Mange kommuner har et eget bestillingskontor for hjemmebaserte tjenester. Her får du søknadsskjema og informasjon om hvor søknaden skal sendes.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.