Hopp direkte til innhold

LHL Agder

I Agder er det 13 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
91 83 98 90
Adresse
Osebakken 7, 4760 BIRKELAND

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Sissel Thorkildsen Leder 91 83 98 90
Owe Kvalvaag Sekretær 99 09 97 74
Mary Ann Møyholm Studieleder 95 08 35 25
Toril Berntsen Brukermedvirkningskoordinator 41 31 22 26
Espen Falch Johansson Likepersonskoordinator 92 42 93 91
Laila Ravnåsen 1. Varamedlem 91 66 31 47
Susanne Adserballe 2. Varamedlem 47 14 15 60
Ellen Torjesen Medlem valgkomite fylke (S) 41 25 54 87
Knut Aashamar Leder valgkomite fylket (S) 41 45 75 31
May-Brit Borgi Olsen Medlem valgkomite fylke (S) 91 64 25 47
Susann Falkenhaug Vara valgkomite fylke (S) 99 74 30 45