Hopp direkte til innhold

LHL Viken

I Viken er det 44 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

LHL i Viken - Bladet vårt
Foto: Jan Arne Dammen

LHL i Viken "Bladet vårt"

Medlemsmagasin for LHL Viken.

Her finner du alle utgavene

Kontakt oss

Mobil:
90 79 47 27
Adresse
Storgata 18A, 1890 RAKKESTAD

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Håkon Stubberud Leder 90 79 47 27
Gitte Christine Korvann Nestleder 95 17 47 57
Gitte Christine Korvann Styremedlem 95 17 47 57
Torunn Figenschou Styremedlem 90 08 47 94
Torunn Figenschou Studieleder 90 08 47 94
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningskoordinator 41 92 66 50
Rolf Aikio Likepersonskoordinator 93 84 49 15
Petter Lilleby 1. Varamedlem 94 89 98 20
Roald Adolfsen 2. Varamedlem 92 08 06 24
Rolf Haukland Leder valgkomite fylket (S) 92 82 33 51
Steinar Setten Medlem valgkomite fylke (S) 90 92 17 68
LHL i Viken - Bladet vårt
Foto: Jan Arne Dammen

LHL i Viken "Bladet vårt"

Medlemsmagasin for LHL Viken.

Her finner du alle utgavene

viken1.jpg

Fylkesutvalget i LHL Viken. Fra venstre: leder Håkon Stubberud, fylkesstudieleder Nina Christell Tronerud, 1. vara Erik Syversen, 2. vara Gitte Christine Korvann, utvalgsmedlem Torunn Figenschou, likepersonansvarlig Alf Smørgrav og brukermedvirkningskoordinator Svein Artur Graabræk