Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL
Odd Arne Grande med benker

Brenner for LHL

Siden han ble hjertesyk i 2001 har han stått på som frivillig for LHL. Odd Arne Grande er en ekte ildsjel!

Odd Arne Grande (73) fra Skodje er ofte å se utenfor butikker i nærmiljøet hvor han selger lodd for LHL, eller på tur som triminstruktør og turleder. Og han er primus motor for å samle inn penger og søke støtte til gode formål.  

Det gir meg så mye glede å kunne hjelpe andre og bidra.

Den tidligere sjåføren og lagerarbeideren er en enorm ressurs for LHL. Fra han meldte seg inn i LHL i 2001 har han vært med i lokallagsstyret. Han sitter i dag som leder i LHL Skodje, Ørskog, Haram, han har vært i Regionsstyret og leder i Fylkesutvalget. I dag er han og 1. vara i Sentralstyret i LHL og sitter også som likepersonkoordinator i Fylkesutvalget.

Sentralstyret i LHL

Jeg har brent for LHLs arbeid i årevis.

Hele fire trimgrupper har han startet opp og en trimturgruppe. De går fra siste mandag i april til siste mandag i september til forskjellige turmål i området. Ofte er det 20–30 stykker med, og på det meste var det så mange som 40.

– Arbeidet med LHL er fantastisk givende. Jeg er mye ute og selger lodd. Jeg solgte i fjor 3 300 lodd. Noe som ga 55 000 kroner i provisjon. Det er lettjente penger og samtidig treffer jeg mange som jeg kan være til hjelp for. Det er likepersonsarbeid i praksis, spør du meg, ler han.

Likeperson - et medmenneske å snakke med

Mer trim med rastebord

For 9 år siden søkte Odd Arne Sparebanken Møre om penger til å kunne sette ut rastebord på turstier.

– Til nå har vi satt ut 90 rastebord og 90 benker, 7 barnerastebord og fem tilpasset rullestolbrukere. Vi har et samarbeid med Haram industrier som produserer dem og Stiftelsen Dam. Og så bruker vi en del egne midler på det. Mange orker bare å gå 100 meter før de må sette seg ned. Og det begrenser hvor langt de kan gå. Men hvis du setter deg etter 100 meter, så kan du gå 100 meter til. Og på det tredje bordet treffer du kanskje naboen, så blir det og litt sosialt. Rastebordene står ute i naturen, på fjelltopper og langs sjøen. Det er så herlig å se hvor mange som bruker dem, sier han.

Stort engasjement

– Engasjementet har vært der fra dag en, og grunnen til det er at jeg har hatt med meg folk i Styret som det har vært lett å samarbeide med. Det gir inspirasjon!

Odd Arne er en ildsjel i LHL, men også i lokalmiljøet. Siden 1978 har han vært fotballdommer, og han er still going strong!

– Jeg blir jo 40–50 år igjen i hodet på banen, ler 73 åringen. Men jeg må også takke min kone for engasjementet. Dette tar jo mye tid, men hun ser gleden og verdien jeg har med å holde på sånn. Det er jo en god del arbeid, men det er bare en ren glede når jeg ser hvor mye det gleder andre, sier han.

Odd Arne har vært likeperson på Ålesund sykehus så lenge han har vært medlem av LHL.

– Det er givende å prate med folk. Det skal så lite til å hjelpe en annen med egne opplevelser. Det er så viktig at hjerte- og lungesyke har noen de kan spørre om ting de lurer på, lytte til og kanskje forstå situasjonen bedre.

Kjemper for PCI-behandling i Ålesund

En fanesak for Odd Arne er å få på plass PCI-behandling på sykehuset i Ålesund. Mens 9 av 10 aktuelle pasienter fra Sør-Trøndelag blir behandlet med utblokking, får bare 3 av 10 pasienter fra Møre og Romsdal det samme livsviktige helsetilbudet. Dette medfører større dødelighet for hjertepasientene i Møre og Romsdal.

Hverken lommebok eller bosted skal ha noe å si for hvilket helsetilbud som gis eller for kvaliteten.

– Jeg jobber opp mot politikere og beslutningstakere for å få dette på plass. Det er positive retninger, men politikk er politikk og ting tar tid. Jeg skal bruke valgkampen og gå hardt på politikerne for å få dette i havn, sier han. 

Krever hjerteutblokking ved sykehuset i Ålesund