Hopp direkte til innhold

LHL er miljøsertifisert

18 måneder etter at ledermøtet vedtok at LHL skulle miljøsertifiseres er prosessen i mål. Stiftelsen Det Norske Veritas har foretatt den endelige sertifiseringen, og LHL er nå miljøsertifisert.

Gjennom sertifiseringen har LHL forpliktet seg til å minske miljøkonsekvensene av tjenestene organisasjonen leverer. For å nå målene som er satt er det avgjørende å skape en kultur hvor miljøaspektet er en del av LHLs kontinuerlige forbedringsarbeid, herunder også å øke lederes og ansattes engasjement og forståelse for miljøet.

– LHL er en samfunnsansvarlig organisasjon, og det er naturlig for oss å forplikte alle våre ledere og medarbeidere til å ta ansvar for ytre miljø og bidra til å redusere forurensningen. Vi har nå et miljøledelsessystem som skal bidra til systematisk jobb med både forebygging og kontinuerlig miljøforbedringer, forklarer kommunikasjonssjef Martin Steen.

I forbindelse med sertifiseringsprosessen er det tatt mange viktige grep. Blant annet har kjemikalie- og medikamenthåndtering stått sentralt. I tillegg har det blitt innført ordninger som skal sikre at LHLs innkjøp, så langt det er mulig, favoriserer miljøvennlige produkter.

Fakta

Sertifiseringen er gjennomført i tråd med ISO 14001. Hele LHL (utenom Vertikal Helse, Sandvika Nevrosenter, Forusakutten og LHL-sykehuset Vestfold) er omfattet av sertifiseringen.