Hopp direkte til innhold

LHL støtter Medisinstart for hjertepasienter

2. mai lanseres Medisinstart for pasienter som starter opp med nye hjertemedisiner.

– LHL støtter Medisinstart i apotek slik at hjertepasienter som skal i gang med nye medisiner får en god start med bruken av hjertemedisiner, sier Helge Istad, hjertelege i LHL. 

Pasienter som mottar Medisinstart, får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt henholdsvis 1-2 og 3-5 uker etter reseptekspedering av et nytt legemiddel.

Tilbudet er åpent for alle hjertepasienter som starter med nye hjertemedisiner og på alle landets apoteker. Ordningen gjelder i første omgang tre definerte grupper hjertemedisin: 1. medisiner mot høyt blodtrykk, 2. Kolesterolsenkende medisiner og 3. Medisiner som virker blodfortynnende.

LHL har startet konkret samarbeid om medisinstart med Vitusapoteket som ligger vegg i vegg med det nye LHL-sykehuset Gardermoen.

– Det eneste legen trenger å gjøre, er å skrive Medisinstart i kommentarfeltet på resepten, så vil hjertepasienten få tilbudet her hos oss. Vi er klare, sier apoteker Hilde-Gunn Meland ved Vitusapoteket Gardermoen.

Regjeringen forslo i statsbudsjettet for 2018 å innføre Medisinstart i apotek og Stortinget vedtok dette 19. desember. Apotekene er klare til å tilby Medisinstart i mai 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og er gratis for pasienten. Stortinget har bevilget penger til cirka 9000 slik samtaler årlig.

Les mer om Medisinstart  og om den nye veiledningstjenesten i apotek.

Om tilbudet Medisinstart. Hva det er og hvem som kan få dette på apotekene. Erfaringer fra en hjertepasient.