Hopp direkte til innhold
Kvinne får vaksine av lege
Foto: Shutterstock

Derfor bør du ta pneumokokkvaksinen!

Folkehelseinstituttet anbefaler nå pneumokokkvaksine til de med hjerte- og lungesykdom. Vi tok en prat med Brita Askeland Winje, seniorforsker i Folkehelseinstituttet, om hvorfor det er så viktig for nettopp denne gruppen å vaksinere seg.

Folkehelseinstituttet er bekymret for den lave dekningen av pneumokokkvaksine blant eldre og personer med underliggende sykdom og oppfordrer derfor flere til å beskytte seg mot sykdommen.

De fleste med alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling, og selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent. Det mest effektive forebyggende tiltaket er vaksinasjon.

Influensa- og koronasykdom har en tydeligere sesongvariasjon enn pneumokokker, og det er derfor lurt å få satt pneumokokkvaksinen på andre tidspunkter enn høsten der det er mye aktivitet knyttet til de andre vaksinene. Derfor anbefaler FHI pneumokokkvaksinering nå.

Brita Askeland Winje. Seniorforsker, PhD.

Pneumokokkbakterien

– Pneumokokkbakterien finnes i nese og svelg hos friske mennesker, spesielt barn. Personer med svekket immunforsvar på grunn av alder eller andre sykdommer er mer utsatt for å bli alvorlig syke av pneumokokkbakterien. Pneumokokker er en bakterie som kan gi et alvorlig sykdomsforløp som lungebetennelse, blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Men den kan også føre til ørebetennelse eller bihulebetennelse.

Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer, som de med hjerte- og lungesykdommer.

Mange tilfeller med alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått dersom flere hadde vært vaksinert, sier Askeland Winje.

Vaksine som beskytter mot pneumokokksykdom har vært tilgjengelig i mange år.

– Mange har likevel ikke tatt vaksinen; fordi den har vært vanskelig å få tak i og fordi de ikke kjenner til den. Når er tilgangen på vaksiner god og Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med kroniske sykdommer eller som har blitt 65 år eller eldre kontakter fastlegen sin med spørsmål om pneumokokkvaksine. De yngste, barna, er beskyttet mot pneumokokksykdom gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet 

Viktig for hjerte- og lungesyke og vaksinere seg mot pneumokokker

– De fleste blir ikke syke, men noen personer som de med kronisk hjerte- eller lungesykdom har en økt risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet sammenlignet med personer uten slik sykdom. For at disse ikke skal bli alvorlig syke er det ekstra viktig at de tar vaksinen, da den gir god beskyttelse. En norsk studie viste at for personer 64 år eller yngre er risikoen for alvorlig pneumokokksykdom 6 ganger høyere for de med kronisk hjerte- eller lungesykdom sammenlignet med personer uten sykdom i samme aldersgruppe, avslutter hun. 

pneumokokkvaksine