Hopp direkte til innhold

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen! Søk afasi-midler.

E-post: Slik får du tilgang til e-post, endrer passord og glemt passord

Viktig melding

Studiearbeid / Aktiviteter

Det skaper mening og glede å møte andre for å utveksle erfaringer, lære noe nytt og bruke egne evner som ressurs for egen og andres trivsel og helse.

Å utvikle kompetanse og kunnskap i organisasjonen er avgjørende for å bygge opp og videreutvikle et lag av dyktige tillitsvalgte og frivillige. Derfor har opplæring alltid stått sentralt i LHL. 

Studiearbeid er en samlebetegnelse for all kursvirksomhet og aktiviteter i LHL. Vi deler arbeidet i to områder:

 1. Opplæring av tillitsvalgte og frivillige
  Tillitsvalgte og frivillige i LHL skal ha gjennomført enkelte obligatoriske kurs før og under oppstart av sitt verv i LHL. Opplæringen består av grunnleggende og videregående kurs.

  Kursene er viktig og nyttig kompetanseheving av tillitsvalgte og frivillige. Dette er et satsningsområde innen organisasjonsutvikling i LHL.
 2. Aktivitets- og kurstilbud for medlemmer/alle
  Det er viktig at lokallaget tilbyr ulike kurs for sine medlemmer og ikke-medlemmer. Dette er god reklame for laget i kommunen og kan være et viktig hjelpemiddel for både arrangør og deltaker å komme i kontakt med andre mennesker.

Kursene kan både være praktiske, i form av de aktiviserer deltakerne i en eller annen form, slik som et trimkurs eller matlagingskurs kan gjøre. Kurset kan også være teoribasert og basere seg på LHLs kampsaker og andre temaer som berører våre målgrupper.

Rollen som studieleder

Alle lokallag og fylkesstyrer skal ha en studieleder, som har ansvar for å støtte og koordinere all studievirksomhet:

Studieleder i lokallag skal koordinere og eventuelt søke økonomisk støtte for lagets studiearbeid, som for eksempel kurs, studiesirkler, samtale- og treningsgrupper.

Studieleder i fylkesstyret bistår med å planlegge og gjennomføre samarbeidskurs (typisk valgkomité-kurs, interessepolitisk arbeid og prosjektkurs) som holdes på tvers av lokallag i fylket. Hen kan også bistå lokallag med sitt studiearbeid.

Vanlige oppgaver for deg som er studieleder:

 • Ta initiativ til studieaktiviteter overfor styret
 • Søke om godkjenning av kurs/aktiviteter gjennom Studieforbundet Funkis.
 • Planlegge og organisere kurs/aktiviteter i laget
 • Markedsføre kurstilbud (internt/eksternt) på en god måte
 • Holde deg oppdatert på lover og regler
 • Sørge for rapportering av avsluttede kurs
 • Delta på kurs for egen oppdatering
Vårt elektroniske verktøy

FunkisKurs

Studieledere bruker FunkisKurs for å administrere kurs i regi av LHL. Her kan en søke om godkjenning av kurs, økonomisk støtte (opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd), rapportere frammøte deltagere, samt inntekter/utgifter kurset har hatt. 

Tips

FunkisKurs

Studieleder må registrere og sende søknad om kurs i FunkisKurs.

Kurs

Studiearbeid i LHL

Studiearbeid er en samlebetegnelse for all kursvirksomhet og aktiviteter i LHL. Lokale studieledere kan gå kurs i regi av LHL eller funkis. Ta kontakt med fyklesstudieleder for opplæring eller LHL sentralt ved spørsmål om kurs. 

Tine Iselin Løvhøiden

Tine Iselin Løvhøiden

Studiearbeid /Prosjektleder Hjertekampen / Spesialfysioterapeut
46 66 45 00

Kan bistå med studiearbeid og spørsmål angående Hjertekampen.

Frøydis Myrhaug Danielsen

Frøydis Myrhaug Danielsen

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
98 84 65 52

Kan bistå med studiearbeid og opplæring av studieledere.

Studieforbundet Funkis

LHL er medlem av Studieforbundet Funkis. Dette er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som har medlemmer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, og deres pårørende.

Vårt hovedformål er voksenopplæring og vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Målet for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Studieforbundet Funkis mottar årlige tilskudd over statsbudsjettet. Støtten formidles til kursvirksomhet i medlemsorganisasjonene.

funkis

Les mer om

Interne regler for kursgjennomføring i Studieforbundet Funkis

For at LHL skal få støtte for gjennomføring av kurs må registrering gjøres korrekt. Her følger en oppsummering av hvilke regler som gjelder

Les mer

Økonomi i studiearbeidet

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Les mer

Økonomisk støtte til opplæring og aktivitet

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Les mer

Nyttig informasjon om trimkurs: timeberegning og tilrettelegging

Les mer

Fylkesstudieledere i LHL

Agder

Agder

Mary Ann Møyholm
95 08 35 25
Innlandet

Innlandet

Tore André Bjørge
90 55 96 82
Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Inger Lise Råket
92 60 41 94
Nordland

Nordland

Sissel Olderskog
94 89 85 15
Rogaland

Rogaland

Per Asbjørn Bjelland
48 25 73 32
Troms og Finmark

Troms og Finmark

Anita Brækkan Remme
90 04 71 25
Trøndelag (Nord)

Trøndelag (Nord)

Guri Sagvik
47 38 63 73
Trøndelag (Sør)

Trøndelag (Sør)

Bente Grimstad
90 92 57 66
Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark

Liv Anne Andersen
92 84 78 31
Vestland

Vestland

Torbjørg Aasen
41 24 25 46
Viken

Viken

Torunn Figenschou
90 08 47 94