Hopp direkte til innhold
Likeperson i samtale
Foto: Christopher Olssøn

Vil du bli likeperson?

Først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Hva er likepersonarbeid?

Likepersonarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i noenlunde samme livssituasjon der målet med samhandlingen er å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom.

Målet med likepersonarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likepersonsarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likepersonsarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likepersoner.

LHLs likepersontilbud:

  • Likepersoner "der du bor" - LHLs lokallag
  • Likepersonsarbeid på sykehus og rehabiliteringssteder
  • LHLs likepersonslinje 22 79 90 90
  • Treningsgrupper ledet av likepersoner i LHLs lokallag
  • Besøkstjenester
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)

Hvem kan være likeperson?

Om du er medlem i LHL og selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet, har afasi eller pårørende til noen av disse diagnosegruppene - ja, da kan du bli likeperson i LHL.

Du må ha bearbeidet dine egne erfaringer med sykdom slik at du er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon og som likeperson er du et medmenneske som har tid til å lytte.

Slik blir du likeperson

Ta kontakt med lokallaget eller fylkesstyret i ditt distrikt om du kan tenke deg å være likeperson for andre i samme situasjon. 

Slik blir du likeperson

LHL arrangerer kurs og samlinger for medlemmer som ønsker å være likeperson. Alle våre likepersoner får opplæring i hva det innebærer å være likeperson og en likeperson som leder trimgrupper får instruktøropplæring av LHLs egne fysioterapeuter. Alle våre likepersoner som er tilknyttet likepersonstjenesten i sykehus gjennomgår et eget opplæringsprogram.

Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.