Hopp direkte til innhold

7 av 10 bruker inhalatoren feil - tør du blåse i det?

Du kan leve godt med kols med riktig medisinbruk og målrettet behandling.
Kols - som å puste i en ballong
Foto: Play

Bruker du inhalatoren riktig?

For å få full effekt av medisinen er det viktig at den finner veien helt ned i lungene. Pustemedisin kan lindre symptomer, øke funksjonsnivået og redusere risikoen for forverringer.

Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjons-medisinene. Dessverre er ikke mange klar over at de bruker inhalatoren feil. Undersøkelser fra Apotekforeningen viser at veiledning fungerer:

  • 3 av 10 gjør det riktig
  • 9 av 10 gjør det riktig etter veiledningen
  • 8 av 10 gjør det riktig etter 3 måneder

På apoteket kan du lære eller få frisket opp hvordan du bruker inhalasjons-medisinen riktig. LHL oppfordrer derfor å ta kontakt med ditt lokale apotek og be om veiledning for å sikre deg om at du bruker medisinen riktig. Helt gratis er det også.

Svarer du JA på ett eller flere av punktene nedenfor, kan du ha nytte av en inhalasjonsveiledning

  • Jeg har nylig startet å bruke inhalatoren
  • Jeg er usikker på om jeg har rett teknikk
  • Det er lenge siden jeg har fått sjekket teknikken
  • Jeg opplever ikke så god effekt av medisinen
  • Jeg er usikker på når inhalatoren er tom og hvordan den rengjøres og oppbevares

Les inhalasjonsveiledningen og ta den med til ditt nærmeste apotek eller til din fastlege.

Ta influensavaksine!

FHI (Folkehelseinstituttet) anbefaler alle i risikogruppene å ta sesonginfluensavaksinen. Dette gjelder særlig personer med nedsatt lungefunksjon, voksne og barn med kroniske hjerte- og karsykdommer.

Du bør ta vaksine hvert år, på høsten. Husk at det tar én til to uker før vaksinen har full effekt.

Trenger du hjelp?

På LHLs rådgivingstelefon treffer du erfarne fagfolk som kan bistå med faglig veiledning og råd.

Rådgiving

På LHLs rådgivingstelefon treffer du erfarne fagfolk som kan bistå med faglig veiledning og råd.
Snakke med andre! En likeperson er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.

Likeperson

Snakke med andre! En likeperson er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.
Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.

Pasientombud

Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.
Kontakt LHL - vi er her for å hjelpe deg

Lungespesialist Olav Kåre Refvem om kols.

Alle med kols kan trene

Å være fysisk aktiv er noe av det viktigste du kan gjøre dersom du har kols. Å bli andpusten under aktivitet er helt naturlig.

Du kan ikke trene opp lungefunksjonen, men med økt styrke og utholdenhet bedrer du kroppens evne til å fungere i hverdagen.

Alvorlighetsgraden av kols vil påvirke den enkeltes fysiske form og forutsetninger for å være i aktivitet. Men kroppen er skapt for bevegelse og alle mennesker anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig (gjerne 3 x 10 min.). Dette gjelder også dersom du har kols, uavhengig av alder og sykdomsgrad.

Mange med kols kommer inn i en passiv sirkel på grunn av økt pustebesvær ved aktivitet. Dermed blir formen også dårligere. Regelmessig trening er derfor veldig viktig for alle med kols, og spesielt viktig for de med uttalt pustebesvær, slimproblematikk og for de som har vanskelig for å utføre hverdagsaktiviteter. Det handler om å velge rett aktivitet og riktig aktivitetsnivå.

Dine rettigheter

Alle med kols har krav på tilrettelagt trening hos fysioterapeut.

Dersom du er usikker på hva du kan gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvor mye du skal ta i, kan det være lurt med veiledning fra en fysioterapeut.

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekke utgifter til fysioterapi. Men for at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen

Bidra til vårt arbeid

Slik kan du støtte oss

Ingen skal stå alene når sykdom rammer! Derfor jobber vi for at de som er berørt av sykdom, pasient eller pårørende, skal kunne ha en plass å henvende seg for støtte, råd og fellesskap.

Bli fast giver: LHL-venn

Som fast giver støtter du oss fast med et fritt beløp. Støtten din går til vårt arbeid med å bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Støtt oss: Gi en pengegave

Din gave går til arbeidet med å drive og videreutvikle gode tilbud for pasienter og pårørende.