Hopp direkte til innhold
Besteforelder og barnebarn
Foto: Shutterstock

Dette er LHL

LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 255 lokallag, interessegrupper og nettverk.

LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. Vi er over hele landet, med lokallag, interessegrupper og nettverk.

Bedre folkehelse – siden 1943

14. oktober 1943 ble Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) stiftet, av initiativtaker Ragnar Strøm. Det var tre kvinner og to menn på møtet, og de bestemte at de skulle jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av yrkesskole. De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd, og de ville bygge et tjenestetilbud til mennesker som trengte det.

Slik har det altså vært helt fra stiftelsesmøtet til LHL. Dette er en arv vi er stolte av å videreføre.

LHL 80 år for bedre folkehelse

Kontakt

Kontakt og ansatte
Oversikt over alle ansatte i LHL, kontaktinformasjon og nøkkelinformasjon.

Aktuelt

Norge rundt med LHL
Personlige historier og engasjement fra lokallagene, interessegruppene og nettverkene over hele landet.

Aktuelle saker
Pressemeldinger og aktuelle saker.

Vår historie
LHL ble etablert i 1943, siden da har vi kjempet for pasienters rettigheter og en bedre folkehelse. I 2023 fyller vi 80 år!

Bildegalleri
Bilder til nedlasting

Profilmanual
Retningslinjer for bruk av logo, farger, profilelementer og maler.

Sommerfugl på blomst
Foto: Dirk Daniel Mann / Pixabay

Klima, miljø og helse

Verden står midt oppe i en klima- og naturkrise. Dersom vi ikke handler i dag, og i årene som kommer, vil det gjøre uopprettelig skade og føre til at de som fra før har minst, taper mest. Å stanse nedbygging av natur og dyrka mark og løse klimakrisen er avgjørende for jordas livsgrunnlag, og for vår alles helse.

LHLs arbeid for klima, miljø og helse

Organisering og ledelse

LHL er en medlemsorganisasjon med demokratisk styringsstruktur. Det betyr blant annet at det er medlemmene som eier LHL. Overskudd i virksomheten kommer medlemmene og pasientene til gode i form av fortsatt drift og videreutvikling av nye tilbud.

Vårt ideelle formål er nedfelt i vedtektene. De er besluttet av landsmøtet som er LHLs høyeste beslutningsorgan. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden. Mer om:

LHL består av 250 lokallag, 11 interessegrupper og 11 nettverk spredt over hele landet. Hver dag arrangeres aktiviteter som oppfyller LHLs formål, som treningsgrupper, kurs, samlinger, likepersonsaktiviteter, medlemsmøter og mye mer. Politisk påvirkningsarbeid er også en viktig aktivitet som tjener vårt formål som ideell organisasjon.

Les mer om vår lokalpolitiske plattform.

Mer om virksomheten

LHL Hjerneslag og Afasi og LHL Astma og allergi er en del av LHL, hvor medlemmer med interesser knyttet til disse områdene har sine demokratiske rettigheter ivaretatt gjennom LHLs medlemsorganisasjon. Hvert medlem i LHL er knyttet til et av våre nærmere 255 lokallag over hele landet, og kan også være med i en interessegruppe eller nettverk.

LHL Førstehjelp er medlemmenes egen nettbutikk. Den eies og drives av LHL. Ved å handle i vår nettbutikk bidrar du samtidig til det viktige arbeidet vi gjør for landets pasienter. Alt overskuddet går til dette arbeidet.

Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. LHL som allerede er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, kan dermed styrke sitt samlede tilbud til disse og til personer med annen ervervet hjerneskade.

LHL er del av NCD-alliansen

NCD-alliansen samarbeider i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer (NCD - noncommunicable diseases).

NCD-alliansen representerer de store sykdomsgruppene innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer: diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen.

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen og LHL.

Kreftforeningen   Nasjonalforeningen for folkehelsen   Rådet for psykisk helse   Diabetesforbundet   LHL

LHL er med i Pasientkontaktutvalget i Legemiddelindustriforeningen. Her deles relevant informasjon til og for pasienter og pasientorganisasjoner: informasjon om kliniske studier, hvem er egentlig legemiddelindustrien, legemiddelmangel, koronaviruset og mye mer.

https://www.lmi.no/for-pasientorganisasjoner/