Hopp direkte til innhold

Rettigheter

Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.

Opptak av webinar om pasientrettigheter

Se opptaket av webinaret som Atle Larsen, pasientombud i LHL, holdt 10. november 2020.

Trygderett

Attføring på Krokeide vgs og Feiring vgs

Stiftelsen Krokeide ble opprettet av LHL 1. januar 2015. Stiftelsen driver Krokeide videregående skole og Feiring videregående skole.

Tilbudet er gratis og landsdekkende med internatrom på skoleområdet. Begge skolene tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for mennesker med lærevansker eller psykiske eller fysiske utfordringer.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.