Hopp direkte til innhold

Tilgjengelighet

Alle skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på LHL.no, uavhengig av funksjonsevne.

LHL.no utvikles etter forskrifter for universell utforming av IKT. Dette betyr at lhl.no skal være:

  • Oppfattelig: Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må være presenterbare for brukere på måter de kan oppfatte.
  • Driftsdyktig: Komponenter i brukergrensesnittet og navigasjon må kunne betjenes.
  • Forståelig: Informasjon (innhold) og selve brukergrensesnittet må være forståelig.
  • Robust: Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes pålitelig av en lang rekke brukeragenter, inkludert hjelpeteknologier.

LHL.no baserer seg på W3C-standarder og retningslinjer som HTML5, CSS3 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Dette er gjort for at funksjonalitet og innhold skal være tilgjengelig for alle i de mest brukte nettlesere, skjermlesere og programvare for forstørrelse.

Kilder

WCAG 2.1-standarden (uutilsynet.no)

EUs webdirektiv (WAD) (uutilsynet.no)

Frank Rosendahl Slettebakken

Frank Rosendahl Slettebakken

Leder digitale kanaler
94 86 31 65