Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Tommy Skar holder foredrag
Foto: Christopher Olssøn

Om oss

LHL Hjerneslag og Afasi er en del av LHL. Vi tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

 • Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag (blodpropp (hjerneinfarkt) og blødning), og nærmere 25 prosent av disse får i tillegg afasi.
 • Nærmere 70 000 personer lever med sekvele (følgetilstand) etter gjennomgått slag.
 • Én av tre får en hjernesykdom i løpet av livet (eksempler, i tillegg til hjerneslag, er Alzheimer og demens, ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose), migrene, Multippel sklerose (MS), Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME, migrene og Parkinsons sykdom med flere).
 • Hvert år får rundt 3–4 000 personer afasi.

LHL Hjerneslag og Afasi taler de slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørendes sak til regjering, departementer, storting og Helsedirektoratet, og - vi får gjennomslag!

LHL Hjerneslag og Afasi har sammen med samarbeidspartnere bidratt til å få gjennomslag for mange interessepolitiske saker siden etableringen i 2016, som for eksempel:

Ved å melde deg inn i LHL – enten du er slagrammet, har annen ervervet hjerneskade eller er pårørende – får du mange fordeler og tilbud: Rådgivning og oppfølging av pasientombud, faglig veiledning og råd fra slagsykepleier, medlemsmagasin, tilbud om kurs og konferanser, fellesskap, møteplasser og aktiviteter der du bor, og politisk innflytelse.

LHLs lokallag er lokallag for slagrammede og pårørende.

Medlemsfordeler

Som medlem støtter du LHLs viktige arbeid for landets hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med ervervet hjerneskade, afasi og deres pårørende.

I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler året rundt.

Se alle medlemsfordeler

Lokallag, interessegrupper og nettverk i LHL Hjerneslag

Lokallag

LHL har 250 lokallag over hele Norge. Her blir du del av et fellesskap, og kan delta på turer, kurs, møter og treningsgrupper.

Les mer

LHL Hjerneslag Ung

Nettverk for deg som er ung slagrammet eller pårørende i alderen ca. 18–55 år. Gjennom våre lokale og regionale nettverk kan du treffe andre i samme situasjon.

Les mer

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Interessegruppe for barn og ungdom under 18 år med gjennomgått hjerneslag, og deres pårørende.

Les mer
Paragraf

Rettigheter - hjerneslag

LHL sitt pasientombud kan bistå med juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerneslag.

Ta kontakt med LHLs pasientombud Atle Larsen på telefon 415 46 963 eller e-post .

Les om dine rettigheter

LHL Hjerneslag og Afasi

Tommy Skar

Tommy Skar

Generalsekretær
LHL Hjerneslag og Afasi
90 50 64 49
Marianne Brodin

Marianne Brodin

Spesialrådgiver afasi
LHL Hjerneslag og Afasi
95 86 01 38
Marita Lysstad Bjerke

Marita Lysstad Bjerke

Helsefaglig rådgiver. Slagsykepleier.
LHL Hjerneslag og Afasi
40 49 14 21
Vanessa Seidler Krone

Vanessa Seidler Krone

Rådgiver afasi. Logoped.
LHL Hjerneslag og Afasi

LHL Hjerneslag og Afasi er en viktig del av pasient- og brukerorganisasjoner i Norge

Medlem av Hjernerådet Pårørendealliansen FFO Ambulanseforbundet i Delta logo Norsk hjerneslagforening Norsk nevrologisk forening NSF nevrosykepleiere Norsk luftambulanse Norsk hjerneslagregister

LHL Hjerneslag og Afasi er medlem av HjernerådetNorwegian Vision in Stroke (NorVIS)Pårørendealliansen og FFO.

LHL Hjerneslag og Afasi er en del av Norwegian Vision in Stroke (NorVIS). Nasjonalt nettverk som skal implementere kunnskapsbasert forskning knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.

Vi samarbeider med blant andre: Ambulanseforbundet i Delta, Norsk hjerneslagforening (Den norske legeforening), Norsk nevrologisk forening (Den norske legeforening), Norsk Sykepleierforbund, faggruppen for nevrosykepleiere, Stiftelsen Norsk Luftambulanse med flere.

Vi er representert i Fagråd for Norsk hjerneslagregister.

Afasifaglig utvalg

Afasifaglig utvalg skal bistå og være en ressurs for LHL og LHL Hjerneslag og Afasi i saker der afasifaglig og fagpolitisk kompetanse om afasi er vesentlig. Utvalgets medlemmer:

 • Ingjerd Haukeland
  Pensjonert logoped (tidligere avdelingssjef i Logopedtjenesten, Helse Bergen).
 • Randi Kaasa
  Pensjonert logoped (tidligere avdelingssjef i Logopedtjenesten, Helse Bergen).
 • Karianne Berg
  Logoped, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord Universitet.
 • Line Haaland-Johansen
  Logoped/seniorrådgiver ved Statped og stipendiat ved Nord universitet.
 • Monica Norvik
  Logoped, seniorrådgiver ved Statped, forsker ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og førsteamanuensis ved NTNU.