Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet

I Agder er det 29 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
99 27 67 48
Adresse
Kvennmoen 45, 2510 TYLLDALEN

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Else Magni Horten Leder 99 27 67 48
Anne Lise Evensen Nestleder 95 85 94 23
Brit Kværness IT-kontakt/Medlemsregister 90 55 54 54
Brit Kværness Sekretær 90 55 54 54
Tore André Bjørge Studieleder 90 55 96 82
Brit Kværness Brukermedvirkningsansvarlig 90 55 54 54
Tore André Bjørge Likepersonskoordinator 90 55 96 82
Jarle Dalløkken Varamedlem 95 98 68 11
Johannes Dalen Varamedlem 95 22 65 38

Valgkomité:

Navn Verv E-post Mobil
Atle Olav Sæther Leder 95 80 55 83
Jo Esten Trøan Medlem 90 68 02 08
Trine Ruud Medlem 40 85 65 87
Jan Steine Varamedlem 48 05 53 39
Per Olav Eide Varamedlem 93 02 12 74