Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
48 22 72 29

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Atle Olav Sæther Leder 95 80 55 83
Gudmund Eggen Styremedlem 91 58 64 25
Atle Olav Sæther Studieleder 95 80 55 83
Brit Kværness Brukermedvirkningskoordinator 90 55 54 54
Tore André Bjørge Likepersonskoordinator 90 55 96 82
Jan Steine Varamedlem 48 05 53 39
Johannes Dalen Varamedlem 95 22 65 38
Eli Oddveig Olsen Vara valgkomite fylke (S) 90 13 61 73
Ingrid Lund Melbø Vara valgkomite fylke (S) 97 06 84 56
Jo Esten Trøan Medlem valgkomite fylke (S) 90 68 02 08
Per Olav Eide Medlem valgkomite fylke (S) 91 67 48 76
Øystein Tofte Vara valgkomite fylke (S) 92 21 70 52

Aktiviteter og arrangementer