Hopp direkte til innhold

LHL Rogaland

I Rogaland er det 12 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
46 84 35 55
Adresse
LHL Rogaland, 2051 JESSHEIM

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Gunnar Hønningstad Leder 46 84 35 55
Lilly-Karin Olsen Nestleder 47 75 54 96
Lilly-Karin Olsen Styremedlem 47 75 54 96
Per Steinar Langeland Sekretær 91 13 70 28
Per Asbjørn Bjelland Studieleder 48 25 73 32
Vigdis Curtis Brukermedvirkningskoordinator 98 44 40 10
Gry Tinnesand Likepersonskoordinator 90 77 93 66
Reidun Bøe Høiland 1. Varamedlem 95 20 87 37

Fylkesledere_rogaland1.jpg

Fylkesutvalget i Rogaland representert ved f.v Tor Nils Sægrov, Reidun Bøe Høiland, Per Asbjørn Bjelland, Lilly-Karin Olsen, Turi Sægrov, Gunnar Hønningstad. Ikke tilstede: Gloria Geier Stautland

Fylkesstyret i Rogaland ble valgt i mars 2019.

PROTOKOLL FRA LHL ROGALAND ÅRSMØTET 2019.pdf