Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag

I Trøndelag er det 40 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
90 10 96 00

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Roger Dragsten Moe Leder 90 10 96 00
Astrid Marie Bakken Nestleder 48 21 45 71
Jan Arve Homstad Styremedlem 90 69 49 09
Torill Engan Studieleder 97 52 15 35
Asbjørn Hellem Brukermedvirkningskoordinator 98 47 43 01
Astrid Marie Bakken Likepersonskoordinator 48 21 45 71
Kåre Heggdal 1. Varamedlem 91 62 29 84
Bente Iren Gåsbakk 2. Varamedlem 41 24 80 44
Knut Atle Aarbu 3. Varamedlem 45 50 75 78
Johan Olsborg Medlem valgkomite fylke (S) 90 20 49 78
Mali Øverkil Medlem valgkomite fylke (S) 97 57 39 97
Morten Gunnes Leder valgkomite fylket (S) 99 04 63 52