Hopp direkte til innhold

LHL Vestland

I Vestland er det 26 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
95 16 13 96
Adresse
c/o LHL, 2051 JESSHEIM

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Grethe Brundtland Leder 99 53 77 90
Jan Tore Odd Nestleder 90 63 98 87
Merethe Landaas IT-kontakt/Medlemsregister 48 88 23 16
Aasta Kalvik Haukås Styremedlem 95 11 45 19
Marita Gunn Aarvik Styremedlem 99 62 79 89
Merethe Landaas Sekretær 48 88 23 16
Torbjørg Aasen Studieleder 41 24 25 46
Harald Geir Haga Likepersonskoordinator 90 18 49 32
Sidsel Kvassheim Likepersonskoordinator 93 63 02 95
Per Inge Vannebo 1. Varamedlem 48 17 13 99
Olav Guttorm Wiik 2. Varamedlem 99 45 23 80
Ragnfrid Aasen Hatlem 3. Varamedlem 97 61 69 45
Britt Dagny Bolstad Vara valgkomite fylke (S) 92 80 14 10
Jan Oddvar Gjerde Medlem valgkomite fylke (S) 97 59 03 22
Norvald Elvik Medlem valgkomite fylke (S) 99 36 70 71
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylket (S) 41 10 82 65