Hopp direkte til innhold
Voksent par

LHL IPF – Idiopatisk lungefibrose

LHL IPF ivaretar personer rammet av idiopatisk lungefibrose (IPF) og deres pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv. I tillegg arbeider vi aktivt, både nasjonalt og internasjonalt, med helsepersonell, legemiddelindustrien og andre om å spre kunnskap om IPF i samfunnet.

Kontakt oss

Adresse
v/Birgit Stræde. Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 JESSHEIM

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Øivind Hoem Leder 90 83 56 41
John Kristian Solheim IT-kontakt/Medlemsregister 97 73 76 18
Anette Willemine Solheim Medlem 92 66 48 18
For alle som er i styret: Her kan du legge til aktiviteter i deres aktivitetskalender: Redigering av aktivitetskalender

LHL IPF har valgt å bruke sommerfuglen som vårt symbol. Den har vist seg å være både skjør og sterk på samme tid. Dette kan minne litt om lungene våre også med hensyn til formen på vingene.

Som sykdomsforløpet til en pasient med idiopatisk lungefibrose kan være lang og utfordrende, så kan også sommerfuglenes reise være strevsom og kreve utholdenhet. På våren starter de sin reise til nordlige strøk i Midtøsten og Nord-Afrika og returnerer før vinteren igjen.

Vi i LHL IPF vil gjerne være med deg på din reise og bidra til at den blir så opplyst og så behagelig som mulig.

LHL IPF

Informasjonsvideo om lungefibrose

Laget av Boehringer Ingelheim.

Likepersonstilbudet i LHL

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom? Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i LHL lilla vest, og et id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk

John Solheim

John Solheim

Likeperson for LHL IPF
22 79 90 90

John tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose. Da den endelige IPF-diagnosen falt på plass i 2018 var dette etter en lang reise med flere andre diagnoser på veien. Han har god kunnskap om egen diagnose og hvordan det er å leve med IPF samt ulike rehabiliteringstilbud.

Foto: Bård Gudim