Hopp direkte til innhold

Se hva pengene går til

Gaver til LHL går til å drive og videreutvikle våre tilbud og vårt arbeid for pasienter og pårørende. Vi støtter også forskning.

I 2022 samlet LHL inn totalt 73 millioner kroner. De innsamlede midlene kommer fra medlemskontingent og ulike typer gaver (fra faste givere, gaver fra privatpersoner og bedrifter, minnegaver og testamentariske gaver). Vi er ydmyke og takknemlige ovenfor alle som tilgodeser LHL med en gave.

Støtte til LHL er et verdifullt bidrag til vårt arbeid. Det gir oss muligheten til å arbeide målrettet og langsiktig for å gi mennesker som er rammet av sykdom, en ny mulighet og et bedre liv. Ingen skal stå alene når sykdom rammer.

Alle gaver går til å drive og videreutvikle tilbudet av forebyggende aktiviteter, opplæring av treningsinstruktører, likepersontjenesten (på telefon, sykehus og institusjoner), kurs,  brukermedvirkere, samlinger, pasientombud, forskning - og mye, mye mer. Vi jobber for bedre rettigheter for pasientgruppene og pårørende, vi jobber for å påvirke samfunnet og helsepolitikken.

LHL støtter også forskning. Vi er søkerorganisasjon for Stiftelsen Dam, og vi er involverte i flere prosjekter til enhver tid.

Les mer om LHL og forskning vi er involvert i

Støtt oss

 

Slik ble innsamlede midler anvendt i 2022

  • Lokale og regionale aktiviteter
  • Utvikling og støtte til kurs (likepersonskurs, triminstruktørkurs, organisasjonskurs med flere)
  • Helsefaglig kommunikasjon og helseopplysningsarbeid
  • Informasjon, likepersontilbud, kurs og samlinger for interessegrupper
  • Arbeid med astma, allergi og hjerneslag
  • Organisasjonsarbeid rettet mot LHLs lokallag, medlemsmasse og interessegrupper
  • Klinikk og organisasjonsarbeid

Bli fast giver

Ved å støtte LHL med et fast beløp hver måned gir du et verdifullt bidrag til vårt arbeid.
Bli LHL-venn nå

Gi en gave

Din gave går til arbeidet med å drive og videreutvikle gode tilbud for pasienter og pårørende.
Gi nå

Bli medlem

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.
Bli medlem