Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Lunger og kulde

Barn, ungdom og voksne med kroniske luftveissykdommer, og spesielt astma og kols, tåler kulden dårligere enn andre.

Å puste inn kald luft fører til avkjøling av luftveiene og påfølgende irritasjon i slimhinnen, spesielt for dem som allerede har luftveisplager.

Resultatet er at luftveiene trekker seg sammen og at passasjen snevres inn slik at det blir tyngre å puste. Det vil være individuelle forskjeller på hvor kaldt det må være før pusteproblemer oppstår. Den enkelte må finne ut hvor grensen går, og når det er lurt å dekke til nese og munn.

Ved å puste gjennom et skjerf, en høy jakkekrave, en buff eller et annet plagg foran nese og munn, blir luften man puster inn både litt varmere og litt fuktigere og man kan unngå pusteproblemer.

Det finnes også ulike hjelpemidler som man kan bruke for å varme opp lufta, som ulike varmemasker eller lungplus.

Viktig med fysisk aktivitet i frisk luft

Det er imidlertid ingen bestemt nedre temperaturgrense for når man kan oppholde seg utendørs. Om luftkvaliteten er god og luftfuktigheten lav kan man med fordel være aktiv ute med gåturer, stavgang, skiturer, aking og lek.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for alle og spesielt for de med astma eller kols fordi det gir bedre kontroll på sykdommen. Når det er kald vær, vil det ofte også være mer forurensing fra biltrafikk og fyring. Unngå områder som ligger tett inntil hovedveier.

Velkommen til Hjertekampen, med Ona Eklund, fysioterapeut i LHL

Tren med LHL: 3x30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Bli med på Hjertekampen - aktivitet bidrar til god hjertehelse. LHL har laget Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen

God oppvarming

Man kan også trene i kulden. Intensiteten bør selvsagt være lavere enn ellers, og det er viktig å varme opp lengre og roligere enn normalt. De som har anstrengelsesutløst astma må huske på å ta anfallsmedisin 15–20 minutter før aktiviteten starter.

Her kan du lese mer om anstrengelsesutløst astma.

Det er viktig å huske på at vi produserer mindre varme når tempoet senkes. Derfor er det viktig å kle seg varmt. Hver enkelt må vurdere sin fysiske funksjon og sitt behov for pauser.

Barn med astma og uteaktiviteter

Det er ingen fasit på hvor kaldt det må være før barna må holdes inne. Foreldre må selv vurdere dette ut fra barnets alder og sykdomstilstand. Man må også ta med i betraktningen at vind gjør at det oppleves kaldere enn hva gradestokken faktisk viser.

Barn i barnehage som har luftveisproblemer kan være de siste som slippes ut og de første som tas inn for å begrense tiden ute på kjølige dager. Disse barna kan også bruke kuldebeskyttelse for å unngår plager med pusten. Småbarn som sover ute må være under oppsyn og sjekkes regelmessig om de er gode og varme.