Hopp direkte til innhold
Spreke medlemmer i LHL Transplantert på tur

LHL Transplantert

Interessegruppe for personer som er hjerte- og/eller lungetransplanterte, eller står på venteliste for en slik operasjon, samt deres pårørende.

LHL Transplantert ble stiftet i 1987 av en liten gruppe hjertetransplanterte. Senere ble også lungetransplanterte innlemmet.

Les mer om

Dette gjør vi

Først og fremst ønsker interessegruppen å være medmennesker og dele erfaringer. Gjennom LHL Transplantert kan du få kontakt med en likeperson som kan være en god samtalepartner i en vanskelig situasjon. Våre likepersoner er selv hjerte- og/eller lungetransplanterte, og har erfaringer som kan hjelpe deg et stykke på veien videre.

  • Vi gir ut medlemsbladet "Organet" en gang i året.
  • Vi gir økonomisk hjelp fra eget sosialt fond til personer som er havnet i en akutt økonomisk situasjon grunnet sykdom/transplantasjon. Ta kontakt med LHL for å bidra til fondet eller søke fra fondet.
  • Vi arrangerer kurs og konferanser om det å være hjerte- og/eller lungetransplantert.
  • Vi legger til rette for deltagelse i Europeiske leker for transplanterte, som arrangeres hvert annet år. Dette for å stimulere til fysisk aktivitet, som er særdeles viktig for transplanterte.
  • Samtaletilbud på Rikshospitalet: Vi har eget samtaletilbud i pårørenderommet på hjerteavdelingen. Det er to hjertetransplanterte og to lungetransplanterte som deler på denne tjenesten, og en av dem er på plass hver onsdag kl. 17–18.
  • Vi bidrar på LHLs likepersonlinje.

Organet, nr 1, 2022

Her kan du laste ned og lese Organet.

LHL Transplantert

Informasjon om interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte: LHL Transplantert (pdf).

Kontakt oss

Mobil:
91 80 59 66
Adresse
v/Birgit Stræde, 2051 JESSHEIM
Lenke til vår Instagram-side
Instagram

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Eva Beate Galgum Leder 91 80 59 66
Bjørn Kristensen IT-kontakt/Medlemsregister 92 42 49 11
Bente Waaler Medlem 92 05 24 89
Eileen Haga Medlem 97 60 03 06
Tina Kristine Heldal Medlem 90 20 68 27
For alle som er i styret: Her kan du legge til aktiviteter i deres aktivitetskalender: Redigering av aktivitetskalender
/link/779fed2ef01749c78e6fa52e42aa4daa.aspx

Ingen transplantasjon uten organdonasjon

Bare et fåtall land har flere organdonorer enn Norge sett i forhold til folketallet, men også her er det mangel på organer.

Stiftelsen Organdonasjon gjør et viktig arbeid for å informere om organdonasjon. Målet er at alle som trenger et nytt, livreddende organ skal få det. Stiftelsen står bak donorkortet. Donorkortet dokumenterer at du sier ja til organdonasjon. For at dine nærmeste skal kunne bekrefte din beslutning, må du informere dem om ditt standpunkt.

Gå til Stiftelsen Organdonasjon 

Likepersonstilbudet i LHL

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom? Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i LHL lilla vest, og et id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90

Arne fikk ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og ble hjertetransplantert i 2008. Arne arbeider 50 % og ønsker å bidra positivt ved å være tilstede og dele egne erfaringer.

Stian Sele

Stian Sele

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90

Stian er født med genetisk hypertrofisk kardiomyopati, og dette har preget han siden barndommen. Stian ble hjertetransplantert i 2012, og deltok etter dette på friidrettsarrangement for første gang i sitt liv.

Stian har et bra liv og ønsker å være til hjelp for andre i lignende situasjon. 

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.